Meteen naar de inhoud

Leusden Geeft Warmte

Dit project is een initiatief van de samenwerkende kerken in Leusden in overleg met de gemeente Leusden, Lariks, de Voedselbank en het energieloket van de gemeente: IkWilWatt.
Met dit project willen we alle inwoners met een kleine beurs helpen de energie armoede te voorkomen door een deel van de energie compensatie te delen.
Na de eerste succesvolle inzamelactie (mei 2022), waarbij we bijna €10.000,- inzamelden en dus vele gezinnen blij konden maken met een mooie bijdrage, starten we een tweede inzamelactie op.
Dit keer zullen we de mensen met een smalle beurs helpen om met eenvoudige maatregelen hun energie verbruik te verlagen. Hiertoe zullen we hen met daadkracht helpen met een pakket hulpmiddelen én instructie of hulp om zelf maatregelen in huis te nemen om het verbruik te verminderen.

Energieprijzen blijven variabel

De energie prijzen zijn weer wat gedaald, maar toch krijgen mensen met een nieuw contract hoge variabele tarieven. Sommige krijgen een verdrievoudiging van hun rekening. Naast de gestegen prijzen geeft dit voor mensen met een laag inkomen een hele grote aanslag op hun bestedingsbudget.
Immers de stijging is voor hen even groot als voor iedereen, maar door hun lage inkomen komt de klap harder aan. Daarnaast wonen zij vaak niet in een goed geïsoleerde huurwoning en hebben geen enkele ruimte om deze stijging van de maandlasten op te vangen.

Energie compensatie door de overheid

De overheid overweegt nu een energie prijsplafond in te bouwen, waardoor er een maximum is voor de energie prijs (mits men binnen een gesteld maximum verbruik blijft.
Omdat deze maatregel niet snel kan worden ingevoerd krijgt iedere bewoner met een energie aansluiting een contant bedrag van € 190,- per maand. In elk geval voor de maanden november en december 2022.
Dus ook U krijgt de komende twee maanden € 190,- per maand op uw rekening.

De energie maatschappijen zullen deze maatregel voor de overheid uitvoeren. Wellicht heeft u al een bericht van uw energie maatschappij ontvangen. Sommige maatschappijen verrekenen het met uw maandbedrag, maar anderen hebben er voor gekozen om het volledige bedrag rechtstreeks op uw rekening te storten

Veel burgers van Leusden hebben niet altijd de (volledige) compensatie perse nodig. Daarom doen wij een beroep op onze onderlinge solidariteit onder het motto:

Leusden geeft Warmte

Voor wie het goed heeft en (een deel van) de energie compensatie kan missen, kan met deze actie delen met wie het nu écht moeilijk heeft.
Geef warmte en energie aan de mensen met een kleine beurs, help hen om ook aan de middelen om hun energie verbruik te verminderen door de ontvangst van een pakket met hulpmiddelen om het verbruik te verlagen. Ook zij moeten worgen dat hun verbruik onder het prijsplafond komt..

Dit project is een initiatief van de samenwerkende kerken in Leusden in overleg met het energieloket van de gemeente Leusden : IkWillWatt . Al uw giften worden gebruikt ter ondersteuning van de minima van Leusden om hen te helpen hun energie verbruik te verminderen (en daardoor hun rekening te verlagen).

Deel je mee?

Een gift kan eenvoudig worden overgemaakt door de OR-code te scannen, die u hiernaast aantreft. Scan de betreffende code met uw telefoon of tablet en u kunt direct via internet bankieren het bedrag invullen en overmaken.

Lukt het scannen niet dan kunt u ook op deze link klikken. Het betaalverzoek opent dan in een nieuw tabblad.

In plaats van het scannen kunt u natuurlijk ook het door u bepaalde bedrag overmaken met behulp van onderstaande gegevens:

Rekening nummer : NL35 RABO 03359522 32
ten name van : Diaconie Protestantse Gemeente Leusden
onder vermelding van : Gift Energiecompensatie

Uw gift is aftrekbaar van de belasting (ANBI – RSIN nr: 824132178)

Heeft u nog vragen ? Kijk dan op de pagina met : Vragen en Antwoorden.
Aanvragen voor directe hulp kan via de pagina: : Aanvragen compensatie